• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

Tekening 'Please press the button' in combinatie met gedicht 'Hoofd' van Theo Olthui


Soms zou ik zo graag een uitknop hebben op mijn hoofd. Ik maakte daar deze tekening tijdens mijn 30 minuten tekenen per dag. Daarna las ik het gedicht 'Hoofd' van Theo Olthuis en dat illustreert heel goed wat ik voel.

Mijn hoofd is soms te klein voor mij. Het voelt dan of het bijna barst.

De button heb ik nog steeds niet gevonden helaas dus moet ik af en toe verplicht mijn hoofd leeg maken maar dat blijft moeilijk voor me.

Bekijk hier de tekeningen en schilderijen van juf Sas

#gedicht #Hoofd #TheoOlthuis #Pleasepressthebutton #tekeningvanjufSas #30minutentekenenperdag #mijnhoofdlooptover #Mijnhoofdissomstekleinvoormij #Hetvoeltdanofhetbijnabarst #bedenksels #fantasie #button #verplichthoofdleegmaken #gedichtvanTheoOlthuis #gedichthoofd #teveelbedenksels #dienaarbinnenklimmen #zelfportret #portret #taal #woorden #gedachten #stromenvangedachten #zee #strand #hoofdleegmaken #spelenmetwoorden #jufsas #tipvanjufSas #tekeningmetgedicht