• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

Quote van de week van Henry Adams


Wat is het effect van jou als leerkracht op het leven van een kind? Dit heb ik, toen ik nog voor de klas stond, me vaak afgevraagd. Je kan het positieve verschil maken maar je kan een kind ook een heel naar gevoel meegeven door uitspraken die je doet over het kind. We hebben allemaal wel een leerkracht voor ogen waar je veel aan gehad hebt en we hebben allemaal ook wel een leerkracht voor ogen waar je een wat minder gevoel bij krijgt. En dat nog steeds jaren later. Historicus Henry Adams heeft dus gelijk dat het effect voor eeuwig kan zijn. Hoop dat alle juffen en meesters zich daar goed bewust van zijn. Kortom je kan een kind maken en je kan een kind breken. ​Goed weekend toegewenst!

#quotevandeweek #quote #liefde #appstudiodesign #tipvanjufSas #levenswijsheid #wijsheid #eigenontwikkeling #zelfvertrouwen #uniek #leven #henryadams #historicus #HenryAdams #invloed #leraar #onderwijs #invloedvaneenmeester #invloedvaneenjuf #voordeklas #invloedopdeeeuwigheid

80 weergaven0 opmerkingen