• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

Boekquote uit 'Briefjes op de keukentafel' geschreven door Alice Kuipers


Zondagmiddag dit boek in de zon zitten lezen. Ik was getriggerd door de titel van dit boek dat ik in de bibliotheek zag liggen. Met mijn dochters heb ik vroeger ook briefjes geschreven dus ik was benieuwd naar dit boek. Wat een ontroerend mooi boek en af en toe was het hard slikken. Briefjes op de keukentafel bevat weinig woorden, maar zegt des te meer.

Waar gaat het boek over:

Briefjes op de keukentafel is een wisseling van kattebelletjes/briefjes tussen een moeder en haar vijftienjarige dochter Claire. Claire is druk met school, vriendinnen, babysitten en een nieuw vriendje. Haar moeder is gynaecoloog en draait vaak overuren in het ziekenhuis. Het is dan ook geen wonder dat moeder en dochter elkaar weinig zien. Daardoor verloopt hun communicatie voornamelijk via briefjes op de keukentafel. In eerste instantie gaan die over alledaagse dingen: 'Lieverd, kun jij nog wat appels halen? En ene Michael heeft voor je gebeld.' En: 'Mam, je bent alweer mijn zakgeld vergeten!!!' Maar langzaam veranderen de briefjes van toon, en blijkt dat de moeder ernstig ziek is. Wat volgt is een aangrijpend verhaal over ziekte, moeite met uiten van emoties, bescherming, de confrontatie uit de weg gaan, herinneringen, konijn Peter, ruzies, volwassen worden, (on)begrip, liefde en afscheid.

Meer boekentips van juf Sas

#boekquote #quote #boek #leesplezier #bibliotheek #Boekquote #boekentip #tip #tipvanjufSas #lezen #boeklezen #wijsheden #buitengeslotenworden #anderszijn #boekentipvanjufSas #Briefjesopdekeukentafel #BriefjesopdekeukentafelAliceKuipers #AliceKuipers #schrijfster #kattenbelletjes #briefjestussenmoederendochter #ziekte #kanker #borstkanker #ontroerend #afscheid #volwassenwordenonbegrip #dochterClaire #dokter #ernstigziek #indezonlezen #boekquoteuitbriefjesopdekeukentafel #confrontatie #gynaecoloog #briefwisseling #konijnpeter

45 weergaven0 opmerkingen