• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

'Want alles is fragment' gedicht van Abel Herzberg


De Poëzieweek 2018 gaat vandaag van start met Gedichtendag. Poëzieliefhebbers uit heel Nederland en Vlaanderen passen gedichten toe in het leven van alledag. Juf Sas, liefhebber van boeken en taal kan niet achterblijven dus op deze gedichtendag een mooi gedicht van Abel Herzberg. Geweldig vind ik de laatste strofe:

Er is in ieder woord een woord,

Dat tot het onuitspreekbare behoort;

Er is in ieder deel een deel

Van het ondeelbare geheel,

Gelijk in elke kus, hoe kort,

Het hele leven meegegeven wordt.

Abel Jacob Herzberg (Amsterdam, 17 september 1893 – Amsterdam, 19 mei 1989) was advocaat en procureur. Daarnaast was hij een Nederlandse toneel- en (kroniek)schrijver en essayist.

#gedicht #taal #woorden #gedachten #stromenvangedachten #spelenmetwoorden #jufsas #tipvanjufSas #weekvandepoëzie #Gedichtendag #poëzieweek #AbelHerzberg #wantallesisfragment #erisiniederwoordeenwoord #gelijkinelkekushoekort #hethelelevenmeegegevenwordt

674 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven