• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

De kinderen van juf Kiet, ode aan de leerkracht


De succesvolle film van Petra en Peter Lataster 'De Kinderen van Juf Kiet' is op vrijdag 29 september bekroond met het Gouden Kalf voor de beste documentaire. Terecht want echt het is een prachtige documentaire. In bijna 2 uur volg je een jaar lang 4 kinderen die bij juf Kiet in de klas zitten. Kinderen met een behoorlijk verleden, kinderen met een trauma, kinderen die de taal niet beheersen. Deze kinderen worden begeleid door juf Kiet en haar onderwijsassistent. Je krijgt zonder oordeel en commentaar een beeld van de kinderen. Op de dag waarop het onderwijzend personeel van het Primair Onderwijs staken, een ode aan de leerkracht. Ik heb het zelf ervaren dat juf zijn een geweldige baan is maar ook een baan waarin je altijd bezig bent. Als juf wil je alle kinderen zien en wil je het kind laten zijn wie hij of zij is. Van het nieuws dat gisteren naar buiten kwam dat er extra geld wordt uitgetrokken om de werkdruk te verlagen, werd ik vrolijker dan van het nieuws dat de salarissen omhoog gaan. Kleinere klassen, waardoor de werkdruk verlaagd wordt maakt het beroep van leerkracht een stuk aantrekkelijker dan een paar euro's in de maand erbij. Tijd voor de kinderen, dat is het allerbelangrijkste en dat zie je terug in de kinderen van juf Kiet.

Bekijk hier de hele documentaire De kinderen van juf Kiet

#dekinderenvanjufKiet #documentaire #Godenkalf #bekroond #juf #onderwijs #staking #odeaandeleerkracht #werkdruk #verlagen #kleinereklassen #meergeld #salaris #werkdrukverlageninhetonderwijs #tijdvoordekinderen #alskindgezienworden #jufKiet #vierkinderen #kinderenmeteentrauma #kinderendiedetaalnietbeheersen #leren #eenlevenlangleren #lerenvandekinderen #kind #stakingPO #film #prachtigedocumentaire