• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

Levenlanglerenkrediet


Wat is het levenlanglerenkrediet?

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. Het wordt vanaf 1 augustus 2017 in het mbo ingevoerd. En vanaf 1 september 2017 in het hoger onderwijs. U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Krediet lijkt op het collegegeldkrediet

Het levenlanglerenkrediet lijkt op het collegegeldkrediet. Dit is een lening voor het betalen van het collegegeld. Het collegegeldkrediet maakt onderdeel uit van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet is er voor studenten tot 30 jaar oud in het hoger onderwijs. Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering. Het krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo.

Lening voor collegegeld of lesgeld

Met het levenlanglerenkrediet kunt u per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Dit kan voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kunt u langer krediet krijgen. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet. U moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Je kan vanaf juni 2017 hier je aanvraag indienen

#Levenlanglerenkrediet #onderwijs #eenlevenlangleren #DUO #leningvoorcollegegeld #MBO #HBO #collegegeldkrediet #geenrechtopstudiefinanciering #leren #lening #aflossing #latereleeftijd #ontwikkelen #hogeronderwijs #deeltijdopleiding #nieuwecarrière #omscholen