• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

Leren programmeren in combinatie met het boek Hello Ruby geschreven door Linda Liukas


De afgelopen twee dagen heb ik een lesprogramma van 6 lessen over het leren programmeren gemaakt voor Talent van de Toekomst, het kinderpersbureau en de Bibliotheek op school. Ik ben gedoken in de wereld van Computational thinking. Het boek Hello Ruby geschreven door Linda Liukas en de hoofdstukken heb ik als uitgangspunt genomen en zo ontstaat er een mooie lesopbouw.

De kinderen worden aan de hand van apps, spelvormen en filmpjes spelenderwijs meegenomen in de wereld van het programmeren. Wat is coderen, binair tellen, looping, iteratie, een variabele? De kinderen gaan zelf eerst hard aan de slag met de app scratch junior en daarna met scratch.

Verschillende apps zoals Box Island, Daisy the Dinosaur, Swift playgrounds, Hopscotch en Tynker kunnen de kinderen het begrip programmeren nog duidelijker uitleggen.

Ik ben in ieder geval ook weer een stuk wijzer geworden en snap nu eindelijk het principe van het binair tellen, de nullen en enen. Mocht je het nog niet snappen, in het filmpje van het klokhuis wordt het heel goed uitgelegd.

#onderwijs #lerenprogrammeren #talentvandetoekomst #kinderpersbureau #Computationalthinking #coderen #scratch #scratchjunior #programmeren #mediawijsheid #mediawijs #Photoblendermediawijsheid #HelloRuby #LindaLiukas #avontuurlijksprookje #sprookjeoverprogrammeren #edelstenen #LindaLiukasHelloRuby #boek #lezen #denken #binairtellen #looping #herhalen #variabele #bibliotheek #deBibliotheekopschool #dBos #lesopbouw #kerndoelen #iteratie #app #spelvormen #appBoxIsland #Daisythedinosaur #swiftplaygrounds #hopscotch #Tynker #boxisland #filmpje #klokhuis #uitleg #tipvanjufSas