• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

Feedback en kernkwaliteiten in Omnium Goes


Meteen na een weekje vrij starten op de maandagmorgen met een presentatie over feedback en kernkwaliteiten. Gelukkig was het op een mooie locatie en wel in de Cubaanse Bar in het Omnium in Goes.

Feedback geven blijft zo belangrijk als je een organisatie wilt worden waar mensen eerlijk en open met elkaar omgaan. Waar je met elkaar verder wilt komen door van elkaar te leren en niet in de vicieuze cirkel belandt van zo doen we het altijd.

Waar feedback niet als kritiek wordt gezien maar als een cadeautje om verder te komen.

En hoe het echt niet moet....feedback geven is echt een vak apart.

Mooi is het om vanuit je kernkwaliteit een zelfonderzoek te doen naar je kwaliteiten, je valkuilen, je uitdaging of je allergie. Met een Johari raam, de app Core Quality of het kwaliteitenspel kom je al een eind op weg. In dit filmpje wordt het kernkwadrant en de kernkwaliteiten heel goed uitgelegd.

Alleen ga je harder, samen met al onze talenten en kwaliteiten komen we verder.

En gelukkig zijn er altijd nog een paar collega's die het niet konden laten en zelfs op de maandagmorgen iets met de krokodil moesten doen. Samen met veel humor komen we zeker heel ver.

#Bibliotheek #kernkwaliteit #kernkwadrant #app #appcorequality #zelfonderzoek #zelfreflectie #Johariraam #CoreQuality #OmniumGoes #Goes #Cubaansebar #presentatie #feedback #valkuilen #uitdaging #allergie #samen #talenten #alleengajeharder #samenkomjeverder #maandagmorgen #collegas #organisatie #groeien #leren #cadeautje #alexklaassen #feedbackgeveniseenvak #humor #cabaret #kwaliteitenspel #filmpjes #YouTube #vicieuzecirkel