• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

De drie zeven van Socrates


Deze zomer heb ik dit verhaal van Socrates gelezen in het Happinez vakantieboek. Ik vond het een heel wijs verhaal. Vaak zijn we geneigd om een roddel aan te horen, door te vertellen en het vaak nog gekker te maken. Op een gegeven moment raakt het kant nog wal en kan het iemand echt beschadigen.

Dus laat je inspireren door de drie zeven, de zeef van de waarheid, de zeef van het goede en de zeef van de noodzaak.

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. “Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die…”

Socrates “Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?” “De drie zeven? Welke drie zeven”, vraagt de man verbaasd.

“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor.

“De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?” “Nee, ik hoorde het vertellen en…”

“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?” Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet. Integendeel…”

“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?” “Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordde de man.

“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.”

#Happinez #vakantieboek #socrates #driezeven #zeefvandewaarheid #hetgoede #waarheid #noodzaak #dezeefvandenoodzaak #dezeefvanhetgoede #wijsheid #grieksewijsgeer #filosoof #roddelen #tijdschrift #inspiratie #inspirerend #tipvanjufsas #achterklap #belasten