• Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitter
  • juf Sas

Als de liefde niet bestond, een stukje nostalgie


Na een werkdag mijn werkkamer opruimen. Veel "oude" herinneringen, mijn stagemap met lesbeschrijvingen, afscheidsDVD van De Schalm, foto's, geboortekaartjes, mooie teksten. Bij zoveel nostalgie mag Toon Hermans mij begeleiden. Zo'n mooi liedje. Ook trouwens een prachtige uitvoering van Wende Snijders.

Als de liefde niet bestond

Zullen ze stilstaan,

de rivieren

En de vogels en de dieren

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou het strand de zee verlaten

Ze hebben niets meer te bepraten

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou de maan niet langer lichten

Geen dichter zou meer dichten

Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan

En de aarde zou verkleuren

Overal gesloten deuren

En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond

Dan was de hele vrijerij bedorven

De wereld was gauw uitgestoven

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou de zon niet langer stralen

De wind zou niet meer ademhalen

Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen

Zoals eens in het paradijs

Als wij elkaar niet meer begrijpen

Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou

En m'n adem zou bevriezen

Als ik je liefde zou verliezen

Er is geen liefde zonder jou


#liefde #toonhermans #wendesnijders #alsdeliefdenietbestond #liedjeToonHermans #nostalgie #Ikzoustervenvandekou #Geenappelzoumeerrijpen #Danisdewereldkoudalsijs